REGULAMENT GENERAL

 • Participantii pot fii  profesionisti si amatori, juniori si seniori, femei si barbati. Startul se da impreună.
 • Majoritatea concurentilor ( 90-98%) sunt AMATORI. Astfel, concursul se inscrie in categoria concursurilor dedicate sportului de masa.
 • Cursa este divizata pe categorii de sex și varsta.
 • Organizatorul isi ia libertatea de a premia si alte persoane in afara de locurile 1, 2 si 3 de la fiecare categorie.
 • Organizatorul poate da premii pe criteriul absolut subiective(varste...).
 • Respectarea traseului se face in proportie de 100%. Este obligatorie trecerea pe la toate punctele de control. Orice "taiere" sau "scurtare"  a traseului aduce descalificarea concurentului.
 • Vor fii puncte de realimentare si rehidratare pe tura.
 • Numarul de start trebuie purtat in fata.

STARTUL şi FINIŞUL se află in spatele Capelei Sf. Cristofor din Statiunea Lacu Rosu, Harghita, ROU

 • Pentru orientarea corectă a concurenţilor traseul va fi marcat corespunzător de către organizator.
 • Vârsta minimă de participare în cazul competiţiei Cross si Half Marathon este de 17 ani!
 • Taxele de participare se pot plăti on-line sau la faţa locului.
 • Concurenţii vor primii pachetul de concurs în ziua concursului între orele 8:00-9:30
 • Concurenţii înscrişi la probele de concurs de Cross şi Half Maraton  vor avea startul deodată de la ora 10:00.
 • Este obligatoriu respectarea traseului marcat, prezenţa la punctele de control, nerespectarea regulilor atrage după sine excluderea concurenţilor din concurs.
 • Se pot înscrie atât sportivi profesionişti cât şi amatori.
 • Folosirea echipamentului sportiv este obligatoriu.
 • Pe timpul concursului concurenţii sunt obligaţi a purta numerele de start asigurate de către organizator la loc vizibil in fata.

Echipamentul de sport va conţine:

 • Încălţăminte de sport
 • Număr de start (de la organizator)
 • Chip pentru cronometrare (de la organizator).

Organizatorul îşi rezervă dreptul la eliminarea concurentului din concurs în cazul neîndeplinirii condiţiilor.

Premii:

 • La proba compusă de Cross şi Half Marathon  primii trei concurenţi vor fi premiaţi, iar fiecare concurent care va termina concursul va primii o medalie de finiş si diploma.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferii şi alte premii conform sponsorilor acestui eveniment.

 

Organizatorul este obligat:

 • Să marcheze corespunzător pista  în scopul ca concurenţii să nu se rătăcească, să asigure punctele de reîmprospătare.
 • Să asigure premiile pentru primii trei concurenţi din fiecare categorie.
 • Să publice din timp intevalul în care trebuie terminat concursul acesta se va face cu ocazia şedinţei tehnice care va avea loc înainte de start, să asigure dealungul pistei puncte de control  să organizeze şedinţa tehnică înainte de începerea concursului, informaţiile comunicate cu această ocazie să fie oficiale şi obligatoriu de a fi respectate de fiecare participant.

 

Obligaţiile şi responsabilităţile concurenţilor.

 • Concurenţii sunt obligaţi a purta numerele de start la locuri vizibile in fata, în caz contrar organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea privind înregistrarea acestora cu ocazia trecerii prin punctele de control respectiv la ajungerea în finiş.
 • Fiecare concurent participă la concurs pe propria răspundere, pentru participanţii cu vârsta între 17-18 ani este necesar de consimţământul părintelui.
 • Odată cu înscriere fiecare concurent renunţă la dreptul său de a solicita compensarea prejudiciului cauzat prin accident, sau a oricărui prejudiciu fizic sau material, renunţă la dreptul său de a porni proces împotriva organizatorilor , în principal împotriva organizatorilor voluntari sau împotriva voluntarilor care participă  la organizarea evenimentului (persoane fizice sau juridice), împotriva sponsorilor, sau împotriva instituţiilor publice care susţin acest eveniment (primărie, consiliul local, poliţie, salvamontişti etc.).
 • Concurenţii sunt obligaţi să participe la şedinţa tehnică şi să ia în considerare informaţiile furnizate de organizator.

La şedinţa tehnică organizatorul va face public  informaţii oficiale, deşi acestea nu apar în regulament.

 • Concurenţii sunt răspunzători de prejudiciile căuzate în timpul concursului fie civile sau penale.
 • Concurenţii sunt obligaţi să anunţe orice accident la cel mai apropriat punct de control.
 • Concurenţii vor înţelege că organizatorii fac tot posibilul în scopul închiderii circulaţiei pe timpul evenimentului, dar sunt obligaţi ca pe porţiunea deschisă circulaţiei să treverseze cu precauţie şi să respecte în totalitate instrucţiunile date de poliţie şi de voluntari.
 • Concurenţii sunt obligaţi de a respecta normele de protecţia mediului.
 • Concurentul va înţelege că organizatorul va face tot posibilul ca să asigure tuturor concurenţilor tricouri de mărimi corespunzătoare, dar în cazul în care mărimile se termină concurentul este obligat să accepte tricou de orice mărime.

Excluderea

 • Dacă nu respectă prevederile privind echipamentul obligatoriu, cele referitoare la purtarea numerelor de start, dacă încalcă prevederile referitoare la protecţia mediului, comportament nesportiv, prescurtarea traseului, folosirea oricărui mijloc de transport pe timpul concursului, concurentul nu poate termina concursul în cazul unui  accident, hotarat  de către organizatori, în cazul schimbării sau pierderii numerelor primite la start, în cazul în care ajunge în finiş prin depăşirea duratei maxime stabilite şi comunicate de către organizator cu ocazia şedinţei tehnice.

 

Declaraţie de responsabilitate

 • În ziua concursului, odată cu preluarea numerelor de start concurenţii sunt obligaţi să semneze declaraţia de responsabilitate (formular tip).
 • Lipsa acestei declaraţii atrage după sine excluderea din concurs.